. این وبلاگ جهت حمایت از خانم صادق زاده ایجاد شده است.جهت بهتر شدن این وبلاگ نظرات خود را به این ایمیل ارسال کنید.ضمنا میتوانید عکس ها و کلیپ های مربوط به این وبلاگ را به این ایمیل ارسال کنید تا با نام خودتان در وبلاگ قرار داده شود sadeghzadehmaryam@ymail.com tag:http://maryam-sadeghzadeh.mihanblog.com 2020-05-28T17:51:54+01:00 mihanblog.com عکس هایی از بانو مریم صادق زاده 2017-12-01T09:39:31+01:00 2017-12-01T09:39:31+01:00 tag:http://maryam-sadeghzadeh.mihanblog.com/post/302 مدیر

http://s9.picofile.com/file/8313983126/37.jpg ]]>
عکس هایی از تک ستاره سیما بانو صادق زاده 2017-09-06T15:01:23+01:00 2017-09-06T15:01:23+01:00 tag:http://maryam-sadeghzadeh.mihanblog.com/post/301 مدیر

]]>
عکسهایی از سوپر استار خبر سیما بانو صادق زاده 2017-07-31T07:51:32+01:00 2017-07-31T07:51:32+01:00 tag:http://maryam-sadeghzadeh.mihanblog.com/post/300 مدیر


]]>
عکس هایی از تک ستاره خبر سیما 2017-05-11T02:11:56+01:00 2017-05-11T02:11:56+01:00 tag:http://maryam-sadeghzadeh.mihanblog.com/post/248 مدیر 2مرداد30مرداد
2مرداد

30مرداد

]]>
عکس هایی از سوپراستار خبر 2017-04-08T07:22:11+01:00 2017-04-08T07:22:11+01:00 tag:http://maryam-sadeghzadeh.mihanblog.com/post/251 مدیر 10فروردین21اردیبهشت
10فروردین

21اردیبهشت
]]>
عکس هایی از سوپر استار خبر سیما 2017-03-04T15:33:31+01:00 2017-03-04T15:33:31+01:00 tag:http://maryam-sadeghzadeh.mihanblog.com/post/299 مدیر


]]>
کلیپ درخواستی (با تاخیر خیلی زیاد) 2017-01-27T09:14:00+01:00 2017-01-27T09:14:00+01:00 tag:http://maryam-sadeghzadeh.mihanblog.com/post/298 مدیر http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/375/1122278/jjjjj.jpg ]]> عکس هایی از بانو صادق زاده 2017-01-10T14:41:31+01:00 2017-01-10T14:41:31+01:00 tag:http://maryam-sadeghzadeh.mihanblog.com/post/259 مدیر 24اسفند26اردیبهشت
24اسفند

26اردیبهشت

]]>
عکس هایی از فوق ستاره خبر سیما 2016-11-26T08:19:39+01:00 2016-11-26T08:19:39+01:00 tag:http://maryam-sadeghzadeh.mihanblog.com/post/258 مدیر 1اذر20تیر
1اذر

20تیر

]]>
عکس هایی از تک ستاره خبر سیما 2016-10-21T07:13:01+01:00 2016-10-21T07:13:01+01:00 tag:http://maryam-sadeghzadeh.mihanblog.com/post/255 مدیر 17فروردین
17فروردین ]]>
عکس هایی از تک ستاره عرصه خبر 2016-10-04T16:03:40+01:00 2016-10-04T16:03:40+01:00 tag:http://maryam-sadeghzadeh.mihanblog.com/post/297 مدیر 20شهریور8مرداد
20شهریور

8مرداد
]]>
پیج اینستاگرام هواداران بانو مریم صادق زاده 2016-08-22T23:54:26+01:00 2016-08-22T23:54:26+01:00 tag:http://maryam-sadeghzadeh.mihanblog.com/post/296 مدیر اینستاگرام هوداران بانو مریم صادق زاده***********************مطالب و کلیپ ها و عکس های جدید رو میتونید در پیج اینستاگرام دنبال کنید!

اینستاگرام هوداران بانو مریم صادق زاده***********************
مطالب و کلیپ ها و عکس های جدید رو میتونید
در پیج اینستاگرام دنبال کنید!

]]>
عکس هایی از سوپراستار خبر 2016-08-18T06:55:17+01:00 2016-08-18T06:55:17+01:00 tag:http://maryam-sadeghzadeh.mihanblog.com/post/260 مدیر 24خرداد26فروردین
24خرداد

26فروردین

]]>
کلیپی از اجرای بانو صادق زاده! 2016-08-06T13:19:01+01:00 2016-08-06T13:19:01+01:00 tag:http://maryam-sadeghzadeh.mihanblog.com/post/263 مدیر لینک دانلود در ادامه مطالب http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/375/1122278/vx.jpg
لینک دانلود در ادامه مطالب
]]>
دستورالعملهایی برای تقویت حنجره و صدا 2016-08-01T13:38:28+01:00 2016-08-01T13:38:28+01:00 tag:http://maryam-sadeghzadeh.mihanblog.com/post/295 مدیر مراقب   صدای خود  باشیم  منظور از حنجره و صدای قوی، صدای بلند یا فریاد نیست، بلکه منظور حنجره و  صدایی می باشد که پرقدرت و پر نیرو است. که اگر برنامه ای را اجرا کرد،  خسته نشده و تواناییش را از دست ندهد. بعضی اشخاص با وجود داشتن صدای  پرطنین و پرحجم، بعد از مدتی آواز، تارهای صوتی آنها از کار می افتد و  توانایی انجام فعالیت بیشتر را از دست می دهند. برعکس افرادی هم هستند که با وجود صدای کم حجم و نازک، دارای حنجره ی  پرقدرت هستند. به طو مراقب   صدای خود  باشیم 

منظور از حنجره و صدای قوی، صدای بلند یا فریاد نیست، بلکه منظور حنجره و  صدایی می باشد که پرقدرت و پر نیرو است. که اگر برنامه ای را اجرا کرد،  خسته نشده و تواناییش را از دست ندهد. بعضی اشخاص با وجود داشتن صدای  پرطنین و پرحجم، بعد از مدتی آواز، تارهای صوتی آنها از کار می افتد و  توانایی انجام فعالیت بیشتر را از دست می دهند. برعکس افرادی هم هستند که با وجود صدای کم حجم و نازک، دارای حنجره ی  پرقدرت هستند. به طوری که تارهای صوتی آنها به زودی از کار نمی افتد و می  توانند سالها آواز کنند…..                    

دستورالعمل هایی برای تقویت حنجره و صدا تقویت حنجره و صدا دستورالعملهایی برای تقویت حنجره و صدا y8vf 47664                                        

 


]]>