. این وبلاگ جهت حمایت از خانم صادق زاده ایجاد شده است.جهت بهتر شدن این وبلاگ نظرات خود را به این ایمیل ارسال کنید.ضمنا میتوانید عکس ها و کلیپ های مربوط به این وبلاگ را به این ایمیل ارسال کنید تا با نام خودتان در وبلاگ قرار داده شود sadeghzadehmaryam@ymail.com http://maryam-sadeghzadeh.mihanblog.com 2020-05-30T07:30:25+01:00 text/html 2017-12-01T09:39:31+01:00 maryam-sadeghzadeh.mihanblog.com مدیر عکس هایی از بانو مریم صادق زاده http://maryam-sadeghzadeh.mihanblog.com/post/302 <img src="http://s8.picofile.com/file/8313982434/1_11_18.jpg" alt="" width="474" vspace="0" hspace="0" height="300" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8313983126/37.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8313983126/37.jpg" width="520" height="273"> text/html 2017-09-06T15:01:23+01:00 maryam-sadeghzadeh.mihanblog.com مدیر عکس هایی از تک ستاره سیما بانو صادق زاده http://maryam-sadeghzadeh.mihanblog.com/post/301 <img src="http://s9.picofile.com/file/8305723300/16.jpg" alt="" align="bottom" width="503" vspace="0" hspace="0" height="266" border="0"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8305723250/12.jpg" alt="" align="bottom" width="503" vspace="0" hspace="0" height="254" border="0"> text/html 2017-07-31T07:51:32+01:00 maryam-sadeghzadeh.mihanblog.com مدیر عکسهایی از سوپر استار خبر سیما بانو صادق زاده http://maryam-sadeghzadeh.mihanblog.com/post/300 <img src="http://s9.picofile.com/file/8302140426/14_2_19.jpg" alt="" width="478" vspace="0" hspace="0" height="261" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8302139968/1_3_21.jpg" alt="" width="481" vspace="0" hspace="0" height="274" border="0" align="bottom"><br> text/html 2017-05-11T02:11:56+01:00 maryam-sadeghzadeh.mihanblog.com مدیر عکس هایی از تک ستاره خبر سیما http://maryam-sadeghzadeh.mihanblog.com/post/248 <b><font size="3"><img src="http://s6.picofile.com/file/8212085492/2_5_2.jpg" alt="" hspace="0" height="287" align="bottom" width="456" vspace="0" border="0"><br>2مرداد<br></font></b><b><font size="3"><img src="http://s3.picofile.com/file/8212086226/17_5_30.jpg" alt="" hspace="0" height="293" align="bottom" width="466" vspace="0" border="0"><br>30مرداد</font></b><br> text/html 2017-04-08T07:22:11+01:00 maryam-sadeghzadeh.mihanblog.com مدیر عکس هایی از سوپراستار خبر http://maryam-sadeghzadeh.mihanblog.com/post/251 <font size="3"><b><img src="http://s6.picofile.com/file/8212209968/8_1_10.jpg" alt="" border="0" vspace="0" width="482" hspace="0" height="295" align="bottom"><br>10فروردین<br><img src="http://s3.picofile.com/file/8212209734/2_2_21.jpg" alt="" border="0" vspace="0" width="489" hspace="0" height="315" align="bottom"><br>21اردیبهشت<br></b></font> text/html 2017-03-04T15:33:31+01:00 maryam-sadeghzadeh.mihanblog.com مدیر عکس هایی از سوپر استار خبر سیما http://maryam-sadeghzadeh.mihanblog.com/post/299 <img src="http://s1.picofile.com/file/8288194118/598.jpg" alt="" hspace="0" border="0" align="bottom" height="246" width="490" vspace="0"><br><br><img src="http://s1.picofile.com/file/8288194218/6511.jpg" alt="" hspace="0" border="0" align="bottom" height="244" width="498" vspace="0"><br> text/html 2017-01-27T09:14:00+01:00 maryam-sadeghzadeh.mihanblog.com مدیر کلیپ درخواستی (با تاخیر خیلی زیاد) http://maryam-sadeghzadeh.mihanblog.com/post/298 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/375/1122278/jjjjj.jpg" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/375/1122278/jjjjj.jpg" height="263" width="462"></div> text/html 2017-01-10T14:41:31+01:00 maryam-sadeghzadeh.mihanblog.com مدیر عکس هایی از بانو صادق زاده http://maryam-sadeghzadeh.mihanblog.com/post/259 <b><font size="3"><img src="http://s3.picofile.com/file/8212274200/14_12_24.jpg" alt="" hspace="0" height="288" width="473" vspace="0" border="0" align="bottom"><br>24اسفند<br></font></b><b><font size="3"><img src="http://s3.picofile.com/file/8212273118/1_2_26.jpg" alt="" hspace="0" height="314" width="494" vspace="0" border="0" align="bottom"><br>26اردیبهشت</font></b><br> text/html 2016-11-26T08:19:39+01:00 maryam-sadeghzadeh.mihanblog.com مدیر عکس هایی از فوق ستاره خبر سیما http://maryam-sadeghzadeh.mihanblog.com/post/258 <b><font size="3"><img src="http://s3.picofile.com/file/8212262818/8_9_1.jpg" alt="" hspace="0" height="309" width="501" vspace="0" border="0" align="bottom"><br>1اذر<br></font></b><b><font size="3"><img src="http://s3.picofile.com/file/8212263192/16_4_20.jpg" alt="" hspace="0" height="311" width="497" vspace="0" border="0" align="bottom"><br>20تیر</font></b><br> text/html 2016-10-21T07:13:01+01:00 maryam-sadeghzadeh.mihanblog.com مدیر عکس هایی از تک ستاره خبر سیما http://maryam-sadeghzadeh.mihanblog.com/post/255 <img src="http://s6.picofile.com/file/8212256768/1_1_17.jpg" alt="" hspace="0" height="313" width="498" vspace="0" border="0" align="bottom"><br>17فروردین text/html 2016-10-04T16:03:40+01:00 maryam-sadeghzadeh.mihanblog.com مدیر عکس هایی از تک ستاره عرصه خبر http://maryam-sadeghzadeh.mihanblog.com/post/297 <font size="4"><b><img src="http://s9.picofile.com/file/8267725142/2_6_12.jpg" alt="" hspace="0" height="239" width="475" vspace="0" border="0" align="bottom"><br>20شهریور<br><img src="http://s9.picofile.com/file/8267725176/3_5_8.jpg" alt="" hspace="0" height="237" width="472" vspace="0" border="0" align="bottom"><br>8مرداد</b></font> text/html 2016-08-22T23:54:26+01:00 maryam-sadeghzadeh.mihanblog.com مدیر پیج اینستاگرام هواداران بانو مریم صادق زاده http://maryam-sadeghzadeh.mihanblog.com/post/296 <div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><a href="https://www.instagram.com/maryam.sadeghzadeh.tv/" target="" title="">اینستاگرام هوداران بانو مریم صادق زاده</a><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/375/1122278/ssssssssssssss.jpg" alt="" width="472" vspace="0" hspace="0" height="744" border="0" align="bottom"></font></div><div style="text-align: center;"><br><br><br>***********************<br><font size="5">مطالب و کلیپ ها و عکس های جدید رو میتونید <br>در پیج اینستاگرام دنبال کنید!</font><br></div> text/html 2016-08-18T06:55:17+01:00 maryam-sadeghzadeh.mihanblog.com مدیر عکس هایی از سوپراستار خبر http://maryam-sadeghzadeh.mihanblog.com/post/260 <b><font size="3"><img src="http://s3.picofile.com/file/8212363334/6_3_24.jpg" alt="" align="bottom" height="290" hspace="0" border="0" vspace="0" width="468"><br>24خرداد<br></font></b><b><font size="3"><img src="http://s6.picofile.com/file/8212363550/11_1_26.jpg" alt="" align="bottom" height="290" hspace="0" border="0" vspace="0" width="473"><br>26فروردین</font></b><br> text/html 2016-08-06T13:19:01+01:00 maryam-sadeghzadeh.mihanblog.com مدیر کلیپی از اجرای بانو صادق زاده! http://maryam-sadeghzadeh.mihanblog.com/post/263 <div align="center"><font size="3"><b><img alt="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/375/1122278/vx.jpg" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/375/1122278/vx.jpg" height="301" width="492"><br>لینک دانلود در ادامه مطالب<br></b></font></div><font size="3"><b> </b></font> text/html 2016-08-01T13:38:28+01:00 maryam-sadeghzadeh.mihanblog.com مدیر دستورالعملهایی برای تقویت حنجره و صدا http://maryam-sadeghzadeh.mihanblog.com/post/295 <h3 style="direction: rtl; text-align: right;" align="justify"> <strong><span style="color:#B22222;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">مراقب &nbsp; صدای خود &nbsp;باشیم&nbsp;</span></span></span></strong><br> </h3> <h3 style="direction: rtl; text-align: right;" align="justify"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">منظور از حنجره و صدای قوی، صدای بلند یا فریاد نیست، بلکه منظور حنجره و&nbsp; صدایی می باشد که پرقدرت و پر نیرو است. که اگر برنامه ای را اجرا کرد،&nbsp; خسته نشده و تواناییش را از دست ندهد. بعضی اشخاص با وجود داشتن صدای&nbsp; پرطنین و پرحجم، بعد از مدتی آواز، تارهای صوتی آنها از کار می افتد و&nbsp; توانایی انجام فعالیت بیشتر را از دست می دهند. برعکس افرادی هم هستند که با وجود صدای کم حجم و نازک، دارای حنجره ی&nbsp; پرقدرت هستند. به طوری که تارهای صوتی آنها به زودی از کار نمی افتد و می&nbsp; توانند سالها آواز کنند….. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span><br> </h3> <h3 style="direction: rtl; text-align: center;" align="justify"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><img class="tie-appear" alt="دستورالعمل هایی برای تقویت حنجره و صدا تقویت حنجره و صدا دستورالعملهایی برای تقویت حنجره و صدا y8vf 47664" src="http://uupload.ir/files/y8vf_47664.jpg" title="y8vf_47664 y8vf_47664"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span><br> </h3> <h3 style="text-align: right;" align="justify"> &nbsp;<br> </h3> <div style="direction: rtl;" align="justify"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 1.2;"><br></span></div>